راه های کاهش صدای موتور برق

راه های کاهش صدای موتور برق

به چه موتور برق هایی بی صدا می گویند؟ موتور برق بی صدا ، دستگاهی است که صدای کم از خود تولید می کند. از آنجاییکه سر و صدای زیاد ناشی از آن می تواند آزاردهنده باشد، به همین دلیل در این دستگاه ها از تکنولوژی عایق و مکانیزم اینورتر استفاده شده که آلودگی صوتی…