پمپ کارواش استریم (Stream) چین

پمپ کارواش استریم

پمپ کارواش استریم پمپ های کارواش استریم در طرح ها و مدل های مختلف طراحی و ساخته شده اند که این مدل ها در شکل ظاهری، فشار خروجی و میزان آبدهی با یکدیگر متفاوت هستند. پمپ های کارواش از خانواده پمپ های جابه جایی مثبت می باشند که در مصارف مختلف از جمله مصارف خانگی…