پمپ دو مکشه مس داف

پمپ مس داف سری SPLT

پمپ دو مکشه مس داف سری SPLT پمپ های مس داف سری SPLT از نوع دو مکشه با ورودی و خروجی محوری ( خطی ) می باشند. این پمپ ها در قسمت ورودی دارای یک تیغه افقی هستند که مایع را از دو کانال به سمت چشمی پروانه هدایت می کند. پروانه در پمپ های…